Bài đăng

Chế tạo và nghiên cứu tính chất vật liệu nano bền BaTiO2 : Luận văn ThS. Vật lý: 60 44 01 04

Chế tạo và nghiên cứu tính chất vật liệu nano bền BaTiO2 : Luận văn ThS. Vật lý: 60 44 01 04

Chế tạo và nghiên cứu vật liệu BiFeO3 pha tạp ion đất hiếm : Luận văn ThS. Vật lý: 60 44 01 04

Title: Nghiên cứu chế tạo và chức năng hóa vật liệu Nano Zn2SnO4 : Luận văn ThS. Vật lý: 60 44 01 04

Nghiên cứu vi sinh vật để xử lý chất thải chăn nuôi dạng rắn : Luận án TS. Vi sinh vật học: 62 42 40 01

: Địa vật lý

Địa vật lý là ngành khoa học khảo sát định lượng các hiện tượng vật lý của Trái Đất. Địa vật lý phục vụ khảo sát quy mô lớn, cỡ hành tinh, nói chung trong phạm vi phần bên trong Trái Đất và bên ngoài Trái Đất thuộc thủy quyển và khí quyển cùng không gian vũ trụ. Trong mục từ này chỉ trình bày phần liên quan tới quyển rắn của Trái Đất, phục vụ nghiên cứu địa chất. Phần khoa học Địa vật lý dùng trong quy mô nhỏ, phục vụ các lợi ích của con người như khảo sát dầu khí, khoáng sản, v.v… được gọi là Thăm dò địa vật lý hoặc Địa vật lý ứng dụng. Địa vật lý khác Địa chất ở chỗ sử dụng công cụ vật lý để khảo sát đối tượng từ xa, thay vì quan sát trực tiếp. Ngày nay Địa vật lý đã phát triển mạnh mẽ nhờ công nghệ mới trong đo đạc (trong phòng thí nghiệm, ngoài trời và trên vệ tinh) và xử lý số liệu làm cho việc thu thập số liệu được nhanh chóng, chính xác để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của con người, khi các nguồn tài nguyên khoáng sản gần mặt đất hầu như đã cạn kiệt, cần tìm kiếm dưới sâu trên…